[Download & Lyrics] Ekorin – Tope Ilori

Oba to ju Oba lo
Ayeraye, Olorun to wa lati ibere aye titi de ipekun re
Olorun to ga, to da gbogbo awon orun, to da awon oke
Lord I worship you
You alone you deserve to be praised
You alone you deserve to be honored
Ogo ni f’oruko re
Tani mole fi o we
Lord I praise your name
Ekorin Iyin Ogo at’ola si Jehovah
Oba ni, Oba aye at’olorun
Ekorin Iyin Ogo at’ola si Jehovah
Oba ni, o Oba aye at’olorun

Response:
Ekorin Iyin Ogo at’ola si Jehovah
Oba ni, Oba aye at’olorun
Ekorin Iyin Ogo at’ola si Jehovah
Oba ni. Oba aye at’olorun
Ekorin Iyin Ogo at’ola si Jehovah

Oba ni, Oba aye at’olorun
Eyin l’oluwa, alagbara julo
Eyin l’oluwa, to le s’ohun gbogbo
Eyin l’oluwa, ko se ni to ju yin lo
Eyin l’oluwa, alagbara
You are the Lord, the most powerful God
You are the Lord, who can do all things
You are the Lord, there is no one else like you (no o)
You are the Lord, (you are the lord) Alagbara

Response:
Alagbara/3x To le s’ohun gbogbo
You are the lord, there is no one else like you
You are the lord, alagbara
Ekorin Iyin Ogo at’ola si Jehovah
Oba ni, Oba aye at’olorun
Ekorin Iyin Ogo at’ola si Jehovah
Oba ni, Oba aye at’olorun

Previous article[2020 Lyrics] Know You more – Peace Ige
Next article[Lyrics] Sweet Jesus – Dr Afrobuzz