Udumo malure kuwe
Somandla qamatha, mboniselo yam
Thixo wam endikholose ngaye
Udumo malure kuwe
Somandla qamatha, mboniselo yam
Thixo wam endikholose ngaye

Wena usisiphephelo sam
Wena uyinqaba yam
Ulihlathi lam, ulidwala lam
Endikholosa ngalo
Wena usisiphephelo sam
Wena uyinqaba yam
Ulihlathi lam, ulidwala lam
Endikholosa ngalo

Udumo udumo udumo
Udumo malure kuwe
Somandla qamatha, mboniselo yam
Thixo wam endikholose ngaye
Udumo malure kuwe
Somandla qamatha, mboniselo yam
Thixo wam endikholose ngaye

You’re a faithful God, so kind
You keep us safe, you protect us Lord
You’re a hiding place dearest to our hearts
We’re hidden in you oh God
(He’s a faithful God this is why we say)
Wena usisiphephelo yam
Wena uyinqaba yam
Ulihlathi lam, ulidwala lam
Endikholosa hey
Udumo say

Udumo malure kuwe
Somandla qamatha, mboniselo yam
Thixo wam endikholose ngaye
Udumo malure kuwe
Somandla qamatha, mboniselo yam
Thixo wam endikholose ngaye

Wena usisiphephelo yam
Wena uyinqaba yam
Ulihlathi lam, ulidwala lam
Endikholosa ngalo
Wena usisiphephelo yam
Wena uyinqaba yam
Ulihlathi lam, ulidwala lam
Endikholosa ngalo
Wena usisiphephelo yam
Wena uyinqaba yam
Ulihlathi lam, ulidwala lam
Endikholosa ngalo
Wena usisiphephelo yam
Wena uyinqaba yam
Ulihlathi lam, ulidwala lam
Endikholosa ngalo

Wena usisiphephelo yam
Wena uyinqaba yam
Ulihlathi lam, ulidwala lam
Endikholosa ngalo

Translation in English

All praise should be unto you
God almighty, my eyesight
My Lord in whom I trust
All praise should be unto you
God almighty, my eyesight
My Lord in whom I trust

You’re my refuge
You’re my castle
You’re my hiding place
My rock in whom I trust
You’re my refuge
You’re my castle
You’re my hiding place
My rock in whom I trust

Praise praise praise
All praise should be unto you
God almighty, my eyesight
My Lord in whom I trust
All praise should be unto you
God almighty, my eyesight
My Lord in whom I trust

You’re a faithful God, so kind
You keep us safe, you protect us Lord
You’re a hiding place dearest to our hearts
We’re hidden in you oh God
(He’s a faithful God this is why we say)
You’re my refuge
You’re my castle
You’re my hiding place
My rock in whom I trust

All praise should be unto you
God almighty, my eyesight
My Lord in whom I trust
All praise should be unto you
God almighty, my eyesight
My Lord in whom I trust

You’re my refuge
You’re my castle
You’re my hiding place
My rock in whom I trust
You’re my refuge
You’re my castle
You’re my hiding place
My rock in whom I trust
You’re my refuge
You’re my castle
You’re my hiding place
My rock in whom I trust

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here