Ifunanyi Lyrics By Dafe
Aga meh Kele gi eeh…
Ibu no Obi gi eh
Ibu Onye suputa
Sursur gi bu Chi m oh eh
(Repeated)
Ifunanyi gi Jesus nur…
Ebeh nur… eh
(Repeated)
O’di Ebube
(Repeated again with Ifunanyi gi)

Who gave me love?
(Na You)
Who gave me Strength?
(Na You)
Who gave me Joy,
When I have no peace of mind
(Na You)
Who gave me Health?
Who gave me Shelter?
Who gave me Wealth?
When I have nothing on me eee…
Yeah…
Aga meh Kele gi eeh…
Ibu no Obi gi eh
Ibu Onye suputa
Sursur gi bu Chi m oh eh
(Repeated)
Ifunanyi gi Jesus nur…
Ebeh nur… eh
(Repeated)
O’di Ebube
(Repeated again with Ifunanyi gi)
O…wooo… Oooo ho lo lo lo lo lo ye ye
O…wooo… Oooo ho lo… Yeah eee…
(Repeated)
Obu Onye Aha ya di Ike (Repeated 4x)
Ebem Npuru ya Osa (Ohummm Oye ge Oye ge Repeated 4x)
Osa… Eeh…
Obu Onye Aha ya di Ike (Oye ge Oye ge)
(Repeated 4x)
Ebem Npuru ya Osa (Ohunmm Oye ge Oye ge Repeated 4x)
Osa… Eeh…
Obu Onye Aha ya di Ike (Oye ge Oye ge)
(Repeated 4x)
Ebem Npuru ya Osa (Ohunmm Oye ge Oye ge Repeated 4x)
Osa… Eeh…
He will never ever never ever leave you
Or never fail you
Sounds plays continuously… Till end.
———————————————————————————————————————
Jesus Is Coming Soon! Prepare to meet Him!!!

DOWNLOAD

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here