Moya mokgethwa tla
Onkise theresong
Tla o mphe matla phokolong
Montlhabanedi tla

Mosupatsela tla
O mpuse timelong
Ke tla go reta godimong
O mphihlisitse kwa
Joyouscelebration19Album 5
Mohlahli a bonang
Tsela mo lefsifsing
Moisa-batho- seeding,
Kwa nna ke kgopelang
Tla o mphe matla phokolong
Ke tla go reta godimong
Previous articleHALLELUJAH NKATEKO – JOYOUS 19 LYRICS
Next articleAGERE PACHIGARO – JOYOUS 19 LYRICS BY TAKESURE ZAMAR NCUBE