Hom, hom. Hom, hom!
Oh Baba ngingowakho mina, oh Jesu (Ngingowakho, ngingowakho njalo)
Eh mina ngicel’ uhlala nawe (Ngingehlukaniswe nawe, noma ngisahamba)

Joyouscelebration19Album 11

Anginakho ukuyinik’ omunye intliziyo yam yeyakho
YeyakoJesu wami Baba, yeyakoKhozi wami Baba
YekaJesu Yena yedwa kuze kube nini
Ngibe yisithandwa sakho, manje naphakade
Previous articleMTHUNZI NAMBA – NANT’ ITHUBA JOYOUS CELEBRATION 19 LYRICS
Next articleNgabe Sesihlulekile Nkosi Yami (Nomthy Sibisi) Joyous 19 Lyrics