Oh nant’ ithuba siliyeka
Nank’ umusa ongaka
Ngoba asilethi asilahli
Konke kuy’ uMsindisi
Joyouscelebration19Album 12

Woza, woza je ngamanje
Woza, mus’ ukulibala
Letha izinhlungu zakho
Ngoba yena uzokuphumuza
(Chorus)
Woza kuye masinyane
Letha imithwalo yakho
Goba, ibek’ enyaweni zakhe
Ngoba Yena uzokuthwalela
(Chorus)
Woza kuye, woza masinyane
Uzokuthwalela, woza kuMsiNDISI
Previous articleJOYOUS CELEBRATION 19 BY NOMANDLA MFECANE LYRICS
Next articleNGINGOWAKHO – AYANDA SHANGE JOYOUS 19 LYRICS