Sithi bayede kuwe Somandla
Mayisho yonke indalo ithi
“Hallelujah! Simakade
Umkhulu Wena kuze kube phakade”
Joyouscelebration19Album 16
Aha oh ah! Mhlekazi
Aha oh ah! Mhlekazi
Inkazimulo Yakhe igcwele amazulu nomhlaba, hallelujah.
Aha oh ah! Mhlekazi
Aha oh ah! Mhlekazi
Siphakamis’ udumo kuwe
Msindisi wempilo zethu
Ah!Mhlekazi
Akekh’ omuny’ ofana nawe
Akekh’ ongcwele njengawe
Ah! Mhlekazi
Aha oh ah! Mhlekazi
Aha oh ah! Mhlekazi
Previous articleNCEBAKAZI NKANSU joyous 19 Lyrics
Next articleJOYOUS 19 – JESO RATO LAHAO By Palesa Manthoko Lyrics