Nci-nci bo
Iyasho inhliziyo uJesu ngiyamazi
Uthethelel’ izono sengiya laph’ ekhona
Iyasho inhliziyo ithi nci-nci bo

Wandithand’ uJesu lo
Kush’ incwadi njalo
Ngiyingane yakhe
Anginaw ‘amandla
Joyouscelebration19Album 18
Yebo uJesu uyangithanda
Uyangithanda incwadi isho nje
Singabantwana abancane 
abahlala ethembeni x2
Usizi, usizi, usizi asinalo
Previous articleMTHUNZI’ S BACK TO THE CROSS JOYOUS 19 LYRICS
Next articleNCEBAKAZI NKANSU joyous 19 Lyrics