Nkosi ngiqalil’ uhambo lwakho olungiqondisayo luvela ezulwini
Sengehlukene nezwe lokona 
Ngobekezela jesu Ngobekezela 

Injongo yami ukuyihamba lendlela 
Ngihambe nawe Jehova msindisi wami
Ngobekezela jesu Ngobekezela 
Noma kwenyuka (Bambelela)
Noma kwehlela (Qinisela)
Zehl’ iinyembezi (Bambelela)
Ungalahl’ ithemba
Noma kunzima (Bambelela)
Sebekulahle bonke (Qinisela)
Sebekuyekile (Bambelela)
Ungalahl’ ithemba

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here