Ekupheleni sothokoza
Sesibuthana ekhaya
Sileth’ isithuku sethu eJerusalem ensha
Joyouscelebration19Album 34

Thokoza, thokoza
Thokoza, thokoza
Kungaphele ukuthokoza
Ngob’ usuku luyeza
Thokoza, thokoza
Thokoza, thokoza
Kungaphele ukuthokoza
Ngob’ usuku luyeza
Previous articleOrder my steps in Your word Lyrics By Joyous Celebration 19
Next articleNO MORE NIGHT – JOYOUS 19 LYRICS