Wo lasho lelo lizwi
Umemeza entabeni
Likhuluma nayinceku
Lithi lendawo ingcwele
Waphendula uMoses ethi
Thixo ndikumamele baba
Thuma mina, thuma mina
Ngiye khona le
Ah sangena
CHORUS:
Sangena, sangena
Sangena ekhanana
Sangena, sangena
Ezweni elisha
Oh thuma mina baba (Thuma)
Thuma mina (thuma)
Thuma mina (thuma mina Nkosi)
Oh thuma mina Nkosi (thuma)
Thuma mina (thuma)
Yebo baba (thuma mina Nkosi yam)
Wo lasho lelo lizwi
Umemeza entabeni
Likhuluma nayinceku
Lithi lendawo ingcwele
Waphendula uMoses ethi
Thixo ndikumamele baba
Thuma mina, thuma mina
Ngiye khona le
Ah sangena
(Chorus)
Sibusisekile, sikhululekile
Hay’ ubumnandi obungaka
Sibusisekile, sikhululekile
Hay’ ubumnandi obungaka
(Chorus)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here