Joyouscelebration38
 Izethembiso zeNkosi
Kanye nezibusiso
Zimiselwe abangcwele
Zimingunaphakade
Zimingunaphakade
Thixo wam’ wandiholela
Ndaweni ephakeme
Wangibonisa indlela
Yobizo lwaphakade
Yobizo lwaphakade
Ndinikele uqobo lwami
Kuwena Msindisi wam
Ngakho konke enginakho
Mawuzibize wena
Mawuzibize wena
Thulululu thulululu
Thulululu thulululu
Thixo wam’ wandiholela
Ndaweni ephakeme
Wangibonisa indlela
Yobizo lwaphakade
Yobizo lwaphakade
Previous articleAWE! SATHANE – JOYOUS 4 LYRICS By Jabu Hlongwane
Next article(NOH, NOH) SEBEHLALA BEJABULA – JOYOUS 3 LYRICS