Joyouscelebration01 1
Jesu lona wa wasusamatyala
Wahlambizono zam
Wabangu gqirha apha kum
Sabela, sabela
Sabela uyabizwa
Kutheni ungasabeli / ungamameli
Nansi insikelelo, yiza ke nawe
Uzosindiswa, woza
Sabela, sabela
Thixo wam wandenzela inceba
Wangiphunyana wade waba nguqgirha
Oyiyo! wabanguqgirha apha kumi
Sabela sabela yho yho yho
CHORUS
Sabela, sabela uyabizwa
Sikubizela onqamlezweni
Sithi woza, woza
Hoho hoho hoho
Kutheni ungamameli yho (x4)
CHORUS
Previous articleGLORY INTERLUDE – JOYOUS 3 LYRICS By Margaret Motsage
Next articleEMMANUEL – JOYOUS 4 LYRICS By Sihle Kunene