Joyouscelebration16 1
Ngatholuthando ngiphiwumusa
Ngikhululiwe ngahlanzwa ngegazi
Ngatholuthando ngiphiwumusa
Ngikhululiwe ngahlanzwa ngegazi
CHORUS
Luthando olungapheliyo 
OlukaJesu qha
Nomusa esawuphiwayo
Wanele bonke bo
Luthando olungapheliyo 
OlukaJesu qha
Nomusa esawuphiwayo
Wanele bonke bo
(Woza nawe)
Woza ke nawe ke
Uzotholukuphila
Woza ke nawe ke
Buyelekhaya
Umufun’ uthando
Umufun’ ukuthula
UJesu umhlobo wathi
Woza kimi ngiyokuphumuza
Uthando luyabekezela
Aluzifunel’ okwalo
Lubanzi lujulile
Uthando luyaxolela lumnene
Uthando luka Jesu
(Oh uthando)
(Chorus)
(Woza nawe)
Woza ke nawe ke
Uzotholukuphila
Woza ke nawe ke
Buyelekhaya
(Chorus)
Previous articleUTHANDO LWAM – JOYOUS 2 LYRICS By Vuyo & Jabu Hlongwane
Next articleJOYOUS 2 – I WANNA BE PERFECT LYRICS By AVANTE & AWESOME