Joyouscelebration07 3
 Le njabulo esinayo
Iyafunyanwa
Ngokuza kuJesu
Sinje njenje Nkosi yami
Sihlanziwe ngegazi le mvana
Eyelizwe iyadlula
Ayinako ukuthula
Le njabulo esinayo
Iyafunyanwa
Ngokuza kuJesu
Jabula (Jabula)
Jabula (jabula)
Jabula (jabula)
Jabula (jabula)
Le njabulo esinayo
Iyafunyanwa
Ngokuza kuJesu
Previous articleHEAVEN MEDLEY – JOYOUS 2 LYRICS (By Gift Vilakazi, Sibongile Makgathe, Vuyo Mokoena and Jabuhlongwane)
Next articleJOYOUS 2 – BONGA (UKUHLABELELA) LYRICS By Cindy Shezi & Siphiwe Khanyile