Joyouscelebration08 4
 He giveth more grace
To the one that is seeking
Giveth more peace
To the lonely and sad, still 
He giveth more life
He giveth more life
To the soul that is weary
He giveth more grace
He giveth more grace
There’s not a friend like the Lowly jesus
Oh no not one, no not one
There’s not a friend like the Lowly Jesus
Oh no not one, no not one
Uyazazi izintlungu Jesu
[He knows our pains]
Uyosihol’ imihla yonke
[He leadeth us everyday]
Muphi umhlobo onje ngoJesu
[Who is more friendlier like Jesus]
‘Kakho qha ‘kakho qha
[No one at all]
Asinasihlobo njengoJesu
[There’s no friend like Jesus]
Nasinye asikho
[Not even one]
Wongaba ungaya ezulwini na
[Even if you can go to heaven]
Qha bo qha, qha bo qha
[None at all]
Uyazazi izintlungu Jesu
Uyosihol’ imihla yonke
Muphi umhlobo onje ngoJesu
‘Kakho qha ‘kakho qha
Previous articleO TSHEPO YAKA – JOYOUS 17 LYRICS By Nhlanhla Mwelase
Next articleJOYOUS 17 – SWEET JESUS LYRICS By Mthunzi Namba