Joyouscelebration07 5
Ngcwele uyingcwele
Uyingcwele Simakade
O ngcwele uyingcwele
Uyingcwele Simakade
(Chorus)
Wena simakade
Wena somuhlekazi
Simakade
Uhlezi esihlalweni sakho somusa
Sileth’ izibongo kuwe
Ngob’ akekh’ obengalinganiswa nawe
Nobo bungcwele bonke
Oh
Ngcwele uyingcwele
Uyingcwele Simakade
Ngcwele wena o senatla
sa Lehodimo
O senatla sa Lehodimo
Simakade
Siphakamis’ ubukhulu bakho
Siphakamis’ ubungcwele bakho
Akekh’ onje ngawe
Akekh’ onje ngawe
(Repeat)
Sithi akekh’ onje ngaye (akekh’ onje)
Ofaniswa naye (ngawe)
Nobo bungcwele bonke (akekh’ onje)
Uhlez’ esihlalweni somusa
(ngawe)
Umile njalo, umile njalo
Hay’ akekho, hay’ akekho (akekh’ onje)
Ofana nawe (ngawe)
Hay’ akekho, hay’ akekho (akekh’ onje)
Hay’ akekho, hay’ akekho (ngawe)
Hay’ akekho (akekh’ onje)
Akekho (ngawe)
Akekho (akekh’ onje)
Yeah yeah yeah (ngawe)
Come on give him the praise
(Hallelujah)
Come on give him the praise
(Thank you Lord)
Give Him the glory
(Ohoh)
He’s worthy
Yes He is
(Hallelujah)
Oh yes He is
(Thank you Lord)
Oh yes He is
(Ah! Hallelujah, thank you Jesus)
Previous articleJESO MORWA – JOYOUS 16 Lyrics By Nthabiseng Motsepe
Next articleHIS TRUTH – JOYOUS 16 Lyrics By Nhlanhla Zofo & Lihle Mbanjwa