Akekho Ofana Nojesu
(There’s no one like Jesus)
Akekho ofana naye
(There’s no one like Him)
Akekho Ofana Nojesu
(There’s no one like Jesus)
Akekho ofana naye
(There’s no one like Him)

Siyahamba siyahamba akekho akekho
(I have traveled everywhere, no one)
Siyajika siyajika akekho akekho
(I have looked everywhere, no one)
Siyafuna siyafuna akekho akekho
(I have searched everywhere, no one)
Akekho afana naye
(There is no one like Him)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here