Worshipaddicts04
[Mweya Mustsvene Vanonaka…Vanozipa]
(The Holy Spirit is so sweet)
Kuzadzwa neMweya Mutsvene Vakomana Unonakirwa
(Being filled with the HOly Spirit Boys its so sweet)
Aa-a unitapirirwa nemufaro
(Aa-a u will be filled with so much joy)
Kuzadzwa neMweya Mutsvene Vasikana Unosekerera
(Being filled with the HOly Spirit Girls u wil laugh)
Aa-a unitapirirwa nemufaro
(Aa-a u will be filled with so much joy)
Kuzadzwa neMweya Mutsvene VanaMai unopururudza
(Being filled with the Holy Spirit Mothers u will ullulate)
Aa-a unitapirirwa nemufaro
(Aa-a u will be filled with so much joy)
Ukazadzwa neMweya Mutsvene Vakomana Unoseka wega
(Being filled with the Holy Spirit boys u will laugh on your own)
Aa-a unotapirirwa nemufaro
(Aa-a u will be filled with so much joy)

Chorus
Unochema uchiseka
( U will cry whilst laughing)
Woseka uchichema
(U will laught whilst crying)
Wotamba uchichema
(U will dance whilst crying)
Nemufaro
(With Joy)
Musi wandakatanga kuenda kuChurch ndakaswikowana
(The first day i went to church i saw)
vanhu vachichema vamwe vachiumburuka vamwe varikuseka
(some people crying,some rolling,some laughing)
ndikati he he he vakadakwa ka ava, zwikanzwi naWasu:
(and i said he he he(laughing) they are drunk,and another said to me )
Mm mm ba, anu aya ana kudakwa ngemamba vakadakwa ngeMweya Mtsvene
(These people are not drunk by beer but by the Holy Spirit)
Ndikati ehee ha, neniwo ndozwidawo.
(And i said ha i also want this)
Ndokumhanya ndikayenda kumberi.
(Then i ran and went forward)
Pandakawona vanhu vachidonha ndikati aiwa,
(when i saw people falling down,i said No)
ha, ini handingadoni, aiwa hazwite,
( I wont fall down and it cnt be)
ndingadona pamberi pemabhebhi? Hazwite!
(Falling down in front of these ladies..No)
Ndakangonzwi “take it” Handina kuzomboziva kuti chi chakaitika
(I was jus told “Take it” I dont know what happened
Kuti Shika…
(And i said “shika”(a tongue)
Iwe!
(Hey)
Ndigochema, Ndigoseka, Kujaiva,
(I cried,i laughed,i danced)
Kuzadzwa neMweya Mutsvene Vakomana Unonakirwa
(Being filled with the Holy Spirit,Boys its so sweet)
Ukazadzwa neMweya Mutsvene Vakomana Unonakirwa
(Being filled with the Holy Spirit,Boys its so sweet)
Aa-a unitapirirwa nemufaro
(AA-a u will be filled with so much joy)
Kuzadzwa neMweya Mutsvene Vasikana Unosekerera
(Being filled with the HOly Spirit Girls u wil laugh)
Aa-a unitapirirwa nemufaro
(aa-a u wil be filled with so much joy)
Chorus
Previous articleIbhayibhili Ke Lyrics by Worship Addicts
Next articleGore Richanakidza Lyrisc by Worship Addicts