Kumnandi, kumnandi
Kumnandi (hallelujah)
Hallelujah oh Lord amen.
(Repeat)

Kuyathokozisa
Ukuhamba nay’ uJesu(hallelujah)
Kuyathokozisa (Halelujah)
Ukuhamba naye(Halelujah)
kuyathokozisa (hallelujah)
Kuyathokozisa (hallelujah)
Uthi hallelujah oh Lord amen

Hay’ kuyathokozisa
Ukuhlala kuJesu (Hallelujah)
Kuyathokozisa (Hallelujah)
Ukuhlala kuye (hallelujah)
Hlala (Hallelujah)
Ungasuki (Hallelujah)
Hallelujah oh Lord amen

Akhe s’gide, s’gide, s’gide (hallelujah)
Akhe sigide bo (hallelujah)
Sigidel’ uJesu(hallelujah)
Eh hay’bo (hallelujah)
Hay’bo (hallelujah)
Hallelujah oh Lord amen

Wen’ ufelwe
(Ufelwe nguJesu)
Nditsho wena
(Ufelwe nguJesu)
Wena kanye
(Ufelwe nguJesu)
Ufelwe
(Ufelwe nguJesu)
Ufelwe
(Ufelwe nguJesu)
Hallelujah oh lord amen

Senditsh’ uba ufelwe
(Ufelwe nguJesu)
Wena
(Ufelwe nguJesu)
Wena kanye
(Ufelwe nguJesu)
Ufelwe
(Ufelwe nguJesu)
Kumele
(Ufelwe nguJesu)
Kumel’ ugide (hallelujah)
Hallelujah oh lord amen

Wahlatyw’ eGolgotha
Ngenxayakho
Wahlatyw’ ephangweni
Ngenxa yakho
Kumele
Kumel’ ugide
Uthi hallelujah oh Lord amen

Uhlatyiwe, uhlatyiwe, uhlatyiwe
Uhlatyiwe, tyiw’, tyiwe.
Kumel’ umnik’ uzuk’
Umnik’ imbeko umbonge
Hallelujah oh Lord amen

(Chorus)

Wahlatywa
Wahlatyw’ ephangweni
Ngenxa yakho
Kumele ugide
Hallelujah oh Lord amen

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here