Joyouscelebration17 3

Maye maye, maye
Maye maye, maye

(Yehla moya)
Moya oyingcwele
Usisebenzise

Iguqulwe eyam intando,
ifaniswe nale yakho 
(repeat)


Hambani nibatshele baba
Sohlangana eGalili
Washo njal’ uJesu
esenqob’ithuna,
wathi hamba, wathi hamba,
wathi hambani

Hambani ni-nibatshele
sohlangana eGalili
(repeat)

Amen amen, amen amen,
amen amen, amen ame,
(repeat)

Previous articleVROU VAN SAMARIA – JOYOUS REWIND 2011 LYRICS By Charisma Hanekam
Next articleKUMNANDI – JOYOUS REWIND 2011 LYRICS By Nobathembu Mabeka