Joyouscelebration15 4

Ngatholuthando ngiphiwumusa
Ngikhululiwe ngahlanzwa ngegazi
Ngatholuthando ngiphiwumusa
Ngikhululiwe ngahlanzwa ngegazi

CHORUS
Luthando olungapheliyo 
OlukaJesu qha
Nomusa esawuphiwayo
Wanele bonke bo
Luthando olungapheliyo
OlukaJesu qha
Nomusa esawuphiwayo
Wanele bonke bo

(Woza nawe)
Woza ke nawe ke
Uzotholukuphila
Woza ke nawe ke
Buyelekhaya

Umufun’ uthando
Umufun’ ukuthula
UJesu umhlobo wathi
Woza kimi ngiyokuphumuza

Uthando luyabekezela
Aluzifunel’ okwalo
Lubanzi lujulile
Uthando luyaxolela lumnene
Uthando luka Jesu
(Oh uthando)

(Chorus)

(Woza nawe)
Woza ke nawe ke
Uzotholukuphila
Woza ke nawe ke
Buyelekhaya
Buy’ekhaya

Uthando nomusa
Lwanela bonke bo
Uthando nomusa
Lwanele bonke bo
(Chorus)

Previous articleHEAVEN MEDLEY – JOYOUS REWIND 2011 LYRICS By Siyakha Mzekeli, Ayanda Shange and Melusi Ndimande
Next articleVROU VAN SAMARIA – JOYOUS REWIND 2011 LYRICS By Charisma Hanekam