Joyouscelebration02 10

Nkosi yam
[My Lord]
Nkosi yam
Nkosi yam
Baba siyakuthanda
[Father we love you]
Wasifela thina
[You died for us]
Ngokuba usithanda
[Because you loved us]Wanqamlezwa wena
[You were crucified]Wab’ ungenatyala
[Though you were innocent]

Amen amen, amen amen,
Amen amen, amen

Previous articleUKHONA UMSINDISI – JOYOUS 11 LYRICS BY JC CHOIR
Next articleFOR YOUR LOVE – JOYOUS 11 LYRICS By JC Boys