Joyouscelebration18 4

Ilanga liphuma, ilanga lishona
Ujes’ usenguye nanamhlanje
Owayekhon’ ekuqalen’ usekhona
Uyakubakho naphakade
(sengikholwa*) nguye yedwa

UJesu wafa (wanqob’ ithuna ngokuvuka kwakhe)
Wabuya wavuka

Owayekhon’ emandulo usekhona
Owayekhon’ ekuqalen’ usekhona

Wanqob’ ithuna, wavuk’ekufeni
Oyindodana yaphezu konke

Owayekhon’ endulo usekhona
uyakubakho naphakade
sengikholwa nguye yedwa

CHORUS

Previous articleVUS’ OWAKHO – JOYOUS 11 – Lyrics By Jabu & Sipho
Next articleGREAT IS YOUR NAME – JOYOUS 11 LYRICS BY JC CHOIR