Joyouscelebration18 5

Nkosi yezulu, ulikhaka lethu
[Heavenly Father you are our shell]
Mkhuseli onamandla, kweso sihlalo senceba.
[Powerful protector, on thy mercy seat]
Mdali wako konke, uyinqaba yenyaniso,
[Creator of all, you are the true hiding place]
Melusi onothando, uhleli enyangweni
[Loving shepherd, You stay in heaven]

Izingelosi zimi phambi kwakho,
[Angels standing in front of you]Izidalwa ziyathuthumela,
[Creatures sing]Zithi uyingcwele
[Saying holy]Ngcwele, uyingcwele
Uyabusa ingunaphakade,
[You reign forever]Uyinkosi enamandla,
[Powerful God]masikhothame simhubele.
[Let’s bow down and sing softly]

Hallelujah, siyakudumisa
[Hallelujah, we praise you]Halelujah, uyabusa phakade

Hallelujah, umukhulu,
[Hallelujah, You are the greatest]Halelujah,Amen
Amen amen.
Amen

Previous articlePERFECT WORK – JOYOUS 18 LYRICS By Buhle Thela, Lihle, Palesa Xolani and Phelo Bala
Next articleINXANIWE – JOYOUS 18 LYRICS By JC Choir