SHIYA LO MHLABA – JOYOUS 8 LYRICS By Sabatha Dlamini

Sabatha Dlamini

Nom’ izilingo zikhon’ emhlabeni
Nob’ ubuhlungu enyameni
Mawungesabi, qinisela
UJes’uzobuya khona manje

Thabath’ umnqamlezo ulandele (x4)
shiya lo mhlaba nento zawo (x4)

Vuka mzalwane ulandele
Thath’ izikhali zikamoya
Mawungapheli onamandla
Kodwa qhubeka uzonqoba

Thabath’ umnqamlezo ulandele (x4)
shiya lo mhlaba nento zawo (x4)

Shiya(shiya) x4

Shiya lo mhlaba nento zawo(x2)
wona lo mhlaba nento zawo(x2)

Shiya (Shiya x8)

Previous articleNGUWE JEHOVA -JOYOUS 18 LYRICS By Ayanda Shange
Next articleLIFT HIM UP – JOYOUS 6 LYRICS By Mthunzi and Lindelani Mkhize