NGUWE JEHOVA -JOYOUS 18 LYRICS By Ayanda Shange

Ayanda Shange Hhh

Umhlaba wawunga kabikhona
[Earth was not created yet]
Owayekhona uLizwi
[Word was there]
WayenguNkulunkulu
[Word was God]
ULizwi wayekuNkulunkulu
[Word was within God]
Mhlaba lo wamnyama
[Earth was in darkness]Wamemeza uLizwi
[And Word commanded]Wathi makube nokukhanya
[Said there shall be light]Vele ukukhanya kwabakhona
[And there was light]Ingaba ubani loyo
[Who is that?]
Nguwe Jehova, nguwe Jehova
[It’s You Jehovah]Nguwe Jehova, nguwe Jehova

Yena wadal’ izulu nomhlaba
[You created heaven and earth]Wayesedala umuntu
[And created a person]Waphefumlela kumuntu
[And breathe life upon the person]Uba abuse phezu komhlaba
[So he may run the world]Ingaba ubani loyo

Nguwe Jehova, nguwe Jehova
Nguwe Jehova, nguwe Jehova

Ngubani loyo onesikhwele
[Who is the jealous one?]

Ngubani loyo
UThixo kaIsrael
[Lord of Israel]Sivuk’ ekuseni
[We wake up in the morning]Kungenxa yakhe
[Because of You]Silapha sonke
[We’re all gathered here]Imisebenzi yakhe
[It’s His works]Ubani loyo woyoyoyo
UThixo kaIsrael
Sime ngaye
[We stand through Him]

(Chorus)

Previous articleO JESU THEMBA – JOYOUS 15 PART 1 LYRICS By Tebello Priscilla Sukwini
Next articleSHIYA LO MHLABA – JOYOUS 8 LYRICS By Sabatha Dlamini