Joyous Celebration 18 0 1

Oh ngiyazi ngingubani kuy’ uJesu
[Oh I know who I am in Jesus]
O ngiyazi ngingani kuy’ uJesu
[I know my agenda with Jesus]
Vesi number 1 kwabareRoma 8
[Verse number 1 Romans 8]
Akusekh’ ukulandwa kubo abakuJesu
[There is no condemnation for them in Jesus]

Vesi number 7 kumaHubo 4
[Verse number 7 Psalms 4]Ungigcwalisile ngayo injabulo
[You fill my heart with joy]

Oho oho oho oho
Ungigcwalisile ngayo injabulo

Previous articleZULU WORSHIP – JOYOUS 12 LYRICS By Ntokozo Mbambo
Next articleCHANGE (CHANGE HAS COME) -JOYOUS 3 LYRICS By Wendy Mseleku