Ntokozo Mbambo Hjk

Mhla ngidinwa ngikhathele
[When I’m tired and weary]
Ungigcine Nkosi
[Keep me o Lord]
Mhla kuphela okomhlaba
[When the world comes to an end]
Akhe ungigcine
[Do keep me]
Mhla ngidinwa ngikhathele
Ungigcine Nkosi
Mhla kuphela okomhlaba
Ngicela u…
[Please do…]Ngicela u…
Ngicela u…
Ngicela u…
Ngicela u…
Ungigcine
[Keep me]

Wongigcina ngci
[He shall keep me safe]Wongigcina ngci
Yeka ububele bakhe
[For he is so kind]Wongigcina ngci
(Wongigcina)
(Repeat)

Wongigcina ngci
Yek’ububele bakhe
Yeka ububele bakhe
Wongigcina
Wongigcina Jehovah
Wongigcina
Wongigcina ngci
Hallelujah
Yek’ ububele bakhe
Ububele bakhe
Wongigcina
Wongigcina ngci
Wongigcina ngci
Wongigcina ngci
Hallelujah
Yek’ ububele bakhe
Yeka ububele
Wongigcina ngci
Wongigcina ngci
Wongigcina ngci
Wongigcina ngci
Wongigcina hallelujah
Yek’ ububele bakhe
Yek’ ububele bakhe
Wongigcina ngci
Wongigcina ngci
Yekububele bakhe
Yekububele bake
Wongigcina
Hallelujah
Yek’ ububele bakhe
Yeka ububele
Wongigcina ngci
Wongigcina ngci
Yekububele bakhe
Wongigcina ngci

Previous articleTHATHA KONKE – JOYOUS REWIND 2011 LYRICS By Nonhlanhla and Thabo Mdluli
Next articleKEEP THE FAITH -JOYOUS 4 LYRICS By Mthunzi Namba & Swazi Dlamini