Buhle Thela
Simangaliso
empilweni yam
mhla uJesu engisindisa,
walithwal’ icala
kwakungelo lakhe,
ngakhululwa ngahlanzwa ngenziwa musha

Ngiyabonga Nkosi
umus’ongaka, (ukufa ufel’ icala lam)
Kwakungamelanga
ukuba uze (ukhashelw’ esiphambanweni)
Ngiyabonga Nkosi yam
umusa nothando
(Repeat)
Kwakungamelanga
ukuba uze ukhashelw’ esiphambanweni
INTERPRETATION:
A miracle took place in my life when Jesus saved me
He took care of my sins though they weren’t His
I was fred, cleansed and made anew
I’m so grateful Lord for your mercy
You died for my sins
You were not suppose to be crucified.
I’m grateful my Lord for your mercy and love
Previous articleTITLE: ANDRAE CROUCH MEDLEY – JOYOUS 15 PART 2 LYRICS By JC Choir
Next articleSONG TITLE: JOYOUS 14 – I WAS GLAD LYRICS By Mthunzi Namba