Home 2014

Archives

Song Title: Nkosi Yezulu (King of The Heavens) Lyrics by We...

0
(Sung in Zulu & Tswana) (in Zulu) Siyakhothama (We bow down) Njengengelosi ezulwini (Like an angel in heaven) Siyazithoba (We humble ourselves) Phambi kwaBaba (Before our Father) Thina sithi (We say) UyiNkosi yezulu (You are the King...

Featured Publications