- related posts -

IZITHEMBISO – JOYOUS 4 LYRICS By Thabo Mdluli

0 248


Artiste Country Origin:
- Advertisement -

 Izethembiso zeNkosi
Kanye nezibusiso
Zimiselwe abangcwele
Zimingunaphakade
Zimingunaphakade
Thixo wam’ wandiholela
Ndaweni ephakeme
Wangibonisa indlela
Yobizo lwaphakade
Yobizo lwaphakade
Ndinikele uqobo lwami
Kuwena Msindisi wam
Ngakho konke enginakho
Mawuzibize wena
Mawuzibize wena
Thulululu thulululu
Thulululu thulululu
Thixo wam’ wandiholela
Ndaweni ephakeme
Wangibonisa indlela
Yobizo lwaphakade
Yobizo lwaphakade
Read More!
1 of 500

Subscribe to our newsletter
Sign up here to get the latest news, updates and special offers delivered directly to your inbox.
You can unsubscribe at any time

- related posts -

- related posts -

Leave a comment