- related posts -

NGEMBOZWE – JOYOUS REWIND 2011 LYRICS By Nolwazi Ydrestal

0 607


Artiste Country Origin:
- Advertisement -

UJesu uMsindis wami
Oyisimanga, usimangaliso kimi
Ufuhl’ umoya wami kulo iliwa
Ngibone okuhle okuningi

Ufihla umphefumlo wam edwaleni
Elisith’ izwe elomile
Ufihl’ ukuphila kwami
Othandwani


Ngembozwe ngesandla sakhe
Ngembozwe ngesandla sakhe


Subscribe to our newsletter
Sign up here to get the latest news, updates and special offers delivered directly to your inbox.
You can unsubscribe at any time

- related posts -

- related posts -

Leave a comment